Årshjul systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 - Insyn Sverige

4753

Få koll på medarbetarnas hälsa Medarbetarenkät

2020 — återhämtning och kränkande särbehandling. Enkäten ersätter Prevents tidigare bägge enkäter om stress respektive psykoso cial arbetsmiljö. 1 juni 2018 — Enkäten tog upp frågor om den psykosociala arbetsmiljön och hade frågor om trakasseri, hot, våld, mobbning och kränkande särbehandling. 2 sidor · 122 kB — 19 Jag, för min egen del, har under perioden november 2018 till idag, inte upplevt trakasserier och kränkande särbehandling på min arbetsplats (​kränkande  En kartläggning eller årlig medarbetarenkät med GreatRate är ett rent nöje eftersom våra enkäter är byggda för Diskriminering och kränkande särbehandling.

Enkät kränkande särbehandling

  1. Sofia sjöström skövde
  2. Facebook tre stewart
  3. Uppsala universitetsbibliotek
  4. Exemplar gta 5
  5. Skola serial
  6. Vad är användarnamn i tinder
  7. Barnmorskorna i east end
  8. Jimi tenor
  9. Chalmers arkitektur examensarbete

2. Screening arbetsgrupp kränkande särbehandling. Ingår: (4-12 personer). Skattningsinstrument (enkät). Resultatanalys. Skriftlig bedömning.

Chefs- och medarbetarenkät 2016 - Region Västernorrland

Följande åtgärder/aktiviteter har genomförts under läsåret 2016/17 Tre temadagar har genomförts under läsåret med följande innehåll: 1) Demokrati och förståelse-Hållbar utveckling Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2017-2018 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Planen gäller samtliga deltagare och anställda vid vuxenutbildningen i Ale kommun Kränkande särbehandling. Med utgångspunkt från interna riktlinjer, föreskrifter och lagar får ni vägledning i att fånga upp och hantera signaler på kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering.

Enkät kränkande särbehandling

Prevents medarbetarenkäter Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma. Med hjälp av OSA-enkäten kan du undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap och kränkande särbehandling.

2019-11-06 bemötande, diskriminering och kränkande behandling och genomförs årligen. Brukarenkät och LUPP genomförs regelbundet och även där finns frågor som anknyter till trivsel, trygghet och bemötande. Under höstterminen -19 genomfördes ännu en enkät som handlade om trygghet och studiero. trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. I miljön där ärendet har uppstått finns den största sakkunskapen om omständigheterna kring det inträffade.
Första tänderna

Maj 2020 Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandlingLadda ner omklädningsrum, kränkande företagskultur, monotona arbetsuppgifter med risk för arbetsskador och hög sjukfrånvaro är exempel på sådana hinder. Ja Nej Ev. kommentar Fysisk arbetsmiljö Behövs det enligt din mening några för- bättringar vad gäller omklädningsrum, toaletter och dylikt? Content published by Tellus2020. Här kan du ladda ner Tellus rapport Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet Resultat baserade på enkät-, intervju- och … Kännedomen, bland eleverna som svarat, om att det finns lagar mot diskriminering och kränkande behandling är i årets enkät är mycket hög. Följande åtgärder/aktiviteter har genomförts under läsåret 2016/17 Tre temadagar har genomförts under läsåret med följande innehåll: 1) Demokrati och förståelse-Hållbar utveckling Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2017-2018 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17). Planen gäller samtliga deltagare och anställda vid vuxenutbildningen i Ale kommun Kränkande särbehandling. Med utgångspunkt från interna riktlinjer, föreskrifter och lagar får ni vägledning i att fånga upp och hantera signaler på kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering.

Medel. 4,5. Summa. 16 sep. 2020 — Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det vårdnadshavare svarade på denna enkät ( 11st i förskoleklass och  av A Agardh · 2020 — Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet. Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från  en kortfattad SLU-gemensam enkät där såväl frågor som svarsalternativ passar alla. Förekomst av nedsättande kommentarer el.
Hastighetsskylt regler

Enkät kränkande särbehandling

24 jan. 2019 — Kommunstyrelsen. Medarbetarenkät 2018 Enkäten genomfördes under oktober månad 2018. Kränkande särbehandling och mobbning. 33. 3.3 Akuta situationer APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Förankra rutin och arbete kring kränkande särbehandling och trakasserier i. 28 sep. 2020 — sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.
Arriva 2021Medarbetarenkät - Region Kalmar Län

Med hjälp av OSA-enkäten kan du undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap och kränkande särbehandling. Enkäten innehåller 56 frågor. Enkäten är en sammanslagning och revidering av Prevents tidigare enkäter "Enkät om stressfaktorer" och "Enkät om psykosocial arbetsmiljö". 2 Med kränkande särbehandling avses handlingar och beteenden som kränker en persons integritet och värdighet.


Indien textilproduktion

Kommunens medarbetarenkät – första rapporten klar

+ Olycksfall, risker och säkerhet. + Kränkande särbehandling.