Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Ekerö

4457

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Flens

> Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelse-hindrade ska behandlas enligt lagen om behandling av person-uppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen (PuL). > Enligt 26 § PuL har den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår gratis erhålla besked om vilka personuppgifter Ansökan och beslut. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Läkarintyg ska bifogas vid nyansökan, eller efter begäran. Även intyg från gångtest utförd av sjukgymnast kan begäras.

Ansökan om parkeringstillstånd

  1. Matias mosesson
  2. Skattejamkning pensionar
  3. Vem ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  4. Powerpoint pointer app
  5. Hur många har ab negativ
  6. På spaning i new york dvd
  7. Studiebidrag utbetalningsdag
  8. Ordre public in english
  9. Filmstaden västervik

Sökandes fullständiga namn. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Datum. Postnummer. Adress. För dig som är folkbokförd i Haninge kommun. Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Nynäshamns kommun

Tel: 08-508 26 500, e-post: prh@stockholm.se. Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser utan  Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden.

Ansökan om parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Kalmar

När behövs ett parkeringstillstånd? Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Trafik- och utemiljö Felanmälan & synpunkter. Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ifylls av kommunen i de fall kortet produceras av annan leverantör. Kommunkod Kommunens namn Handläggarens förnamn Handläggarens efternamn Beställningsdatum. Upplysningar.

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark,  Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan du ansöka om  Ansökan. Första gången du söker ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett läkarintyg. Om det skulle behövas begär vi  Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
Sociologi ämne gymnasiet

Skickas till: Karlskoga kommun. Trafikenheten. 110. Teknik- och fastighetsavdelningen.

Skickas till: Karlskoga kommun. Trafikenheten. 110. Teknik- och fastighetsavdelningen. 691 83 Karlskoga.
Rikskuponger skatteverket

Ansökan om parkeringstillstånd

Telefon: 08-523 010 00 . E-post: kontaktcenter@sodertalje.se. Webb: www.sodertalje.se. Orgnr.

Tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser utan  Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden.
Hur gör man en bra tinder profil
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Flens

Du ansöker om parkeringstillstånd antingen i egenskap av att vara förare av fordon eller passagerare. För passagerare gäller att tillsynsbehovet  Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så att du kan parkera  Det kan också utfärdas för dig som är passagerare och behöver hjälp till och från fordonet. Ansökan. Du som är folkbokförd på Lidingö kan ansöka om  Så här ansöker du. Du kan antingen fylla i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten och underteckna den. Alternativt att blanketten beställs på  Har du ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gå från en vanlig parkeringsplats fram till där du har ditt ärende?


Vald mot kvinnor i nara relationer

Parkeringstillstånd - Skurups kommun

läkare. Mall finns på sida 3. • du bifogar ett välliknande foto i passfotoformat. • om du tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun bifogar en kopia av det tillståndet. Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.