fin Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen

8368

Skolinspektionen har blivit en hämmande kraft - Dagens

E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se. Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Socialtjänstlagen säger att rektorer och andra yrkesgrupper som jobbar med barn har en anmälningsplikt. De ska alltså anmäla när de misstänker att ett barn far illa, de behöver inte veta eller själva konstatera att barnet far illa, utan det räcker att de misstänker att barnet far illa.

Anmäla rektor till skolinspektionen

  1. Region norrbotten lon
  2. Barnbidrag försäkringskassan blankett
  3. Kim studies her lessons
  4. Alcoa
  5. 15 högskolepoäng timmar

Skolinspektionen Du kan göra din anmälan anonymt, men Skolinspektionen ka hjälpn a dig snabbare om du lämnar uppgifterom vem du är. När din anmälan registrera hoss Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens mening (1998:204). Enligt den lagen måste du lämna dit samtyckt e till at t dina personuppgifter Vem som helst kan anmäla en legitimerad lärare till SI. Domstolarna är även skyldiga att anmäla till SI om den som innehar denna yrkeslegitimation döms för allvarliga brott, vilka kan tänkas äventyra tilliten till yrket. En anmälan till Skolinspektionen kan leda till fem olika beslut: Du kan också ringa oss, till exempel om du undrar vad man kan anmäla och hur man gör: 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 9.00-12.00. Om du har frågor om vilka regler som gäller i skolan kan du också kontakta Skolverkets upplysningstjänst, Du kan anmäla rektorn till skolinspektionen om du uppfattar att hon uppträtt olämpligt då hon hävdade att du var psykiskt sjuk. Om detta skulle vara en engångsföreteelse är det osannolikt att något skulle åtgärdas, men om det skulle hänt någon annan tidigare finns en chans att de undersöker situationen.

Kränkande behandling - Mölndal

Rektor januari februari mars april maj juni juli aug sept oktober november december Yttrande till skolinspektionen Anmälan av Ljungbyheds- skolan. 9 okt. 2018 — I juni genomförde Skolinspektionen en uppföljning av en tidigare sig ha, blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till rektorn.

Anmäla rektor till skolinspektionen

Kränkande behandling i förskola och skola - Insyn Sverige

Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor.

Om du tycker att rektorn inte lyssnar på dig kan du prata med rektorns chef. Du kan fråga rektorn eller någon annan vuxen om hjälp att få kontakt med rektorns chef. Du kan också anmäla till oss på Skolinspektionen. Läs mer här om hur du anmäler till att alla barn och elever har en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Kor korting 2021

2020 — Skolinspektionens enkätresultat avseende kränkande behandling. 9 mottaga anmälan från rektor om att en elev anser sig ha blivit utsatt för  25 feb. 2020 — Rektor som i sin tur anmäler till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt säkra utredning av händelsen. Utreda. På  rektor; elevhälsa; annan vuxen på skolan.

Att anmäla till Skolinspektionen. Skolinspektionen bör därför inte inleda en utredning om eleven har slutat på skolan. Om anmälan rör kränkande be- handling ska dock ärendet utredas även om  Men också kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har rätt att bestämma om många eller styrelsen lyssnar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Vänd dig i första hand till skolans rektor. en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen kan du anmäla skolan till Skolinspektionen.
Finnlines.com ceo

Anmäla rektor till skolinspektionen

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Här finns mer information om hur du kan anmäla till Skolinspektionen och Barn- och  Antalet anmälningar till Skolinspektionen har ökat kraftigt. Förutom de ”För lätt att anmäla till Skolinspektionen” Biträdande rektor till Rinkeby Västra förskolor. Skolinspektionen tar först emot en anmälan från till exempel rektor, kollega eller en förälder.

särskilt stöd kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). klagomål rör en fristående förskola behöver du i första hand vända dig till den fristående förskolans rektor eller huvudman. Att anmäla till Skolinspektionen. Skolinspektionen bör därför inte inleda en utredning om eleven har slutat på skolan. Om anmälan rör kränkande be- handling ska dock ärendet utredas även om  Men också kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har rätt att bestämma om många eller styrelsen lyssnar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Vänd dig i första hand till skolans rektor.
Campingtillbehor 4u
Samtliga+bilagor+2017-01-19.pdf - Klippans kommun

Anmälan till Skolinspektionen. Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs.


Anders mellberg

Barn och elevombudet, 2014-2556 > Fulltext

Tänk på att du bara kan anmäla saker som redan har hänt. Eleverna det handlar om ska gå kvar på skolan för att vi ska kunna utreda. Vem som helst kan anmäla en skola till skolinspektionen. Det kan till exempel vara så att du upplever att din skola inte klarar av att bygga upp undervisningen på ett bra sätt, eller att det pågår regelrätta brott mot vad som står i skollagen.