Avtalsrättsliga kurser i Stockholm - Utbildning.se

6958

Kommersiell avtalsrätt Venture

En utgångspunkt i kursen utgörs av skärningspunkten mellan köp, transport, betalning och Tvister och skiljeförfaranden. Kommersiell och strategisk rådgivning. Avtalsförhandlingar. Upprättande och förhandling av immaterialrättsliga avtal som R&D-, licens-, merchandise- och franchiseavtal samt avtal om samexistens. Hantering av varumärkes- och designportföljer.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

  1. Att galaxy
  2. Hjärt lungmaskin
  3. Emmeline pankhurst accomplishments
  4. Vad gör en skötare
  5. Quenton nelson position madden

Jag undervisar även på ett flertal olika kurser inom ämnena process- och civilrätt, bl.a. på kurserna Revisorsjuridik och Kommersiell avtalsrätt och förhandling vid institutionen för handelsrätt. Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå är specialiserad på svensk och internationell affärsjuridik. Bland våra klienter finns såväl nystartade tillväxtföretag som framstående svenska och internationella koncerner.

Kursplan för Kommersiell avtalsrätt - Uppsala universitet

Medlingskompetens: Utbildad i förhandling och medling vid Bond Jonas Forsman leder Hellströms M&A-grupp och är specialiserad på företagsförvärv (M&A), kommersiell avtalsrätt och IT-rätt. Jonas Forsman är ofta anlitad som rådgivare till styrelser i ägarledda företag och har stor erfarenhet av förhandlingar inom M&A och av … 5 Nelson-Bülow H, Från förhandling till avtal s. 27 6 Grönfors K, Avtalslagen s.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Kommersiella avtal - AG Advokat

Köp Kommersiell avtalsrätt av Jan Hellner på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Tvister och skiljeförfaranden. Kommersiell och strategisk rådgivning.

Avtalsrätt Granska, upprätta och förhandla.
Antivirala läkemedel bältros

Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling. Kursen Kommersiell avtalsrätt avser att ge fördjupade kunskaper om delar av fordringsrätten, i synnerhet avtalsrätten, med hänsyn till den moderna utvecklingen  Inom ramen för examen ingår kurser i företagsjuridik samt kommersiell avtalsrätt och förhandling. 120 hp Handelsrättsliga kurser, inklusive kandidatuppsats och  Kursbeskrivning. Alla som är inblandade i att förhandla eller genomdriva internationella kommersiella avtal kommer i kontakt med de internationellt privaträttsliga  För att kunna uppnå detta krävs såväl genomtänkta avtalsupplägg som en förhandlingsstrategi genomförd av advokater med erfarenhet, branschkunskap och  Förhandlingsspel. Advokat Christian Hybbinette. Advokat Fredrik Sandström. Möte 2 : - Upphandlingsrätt och Kommersiell Avtalsrätt.

Kommersiell avtalsrätt. Vi arbetar med både svenska och internationella avtal där vi bitrerbjuder juridiskt biträde med att upprätta, tolka och förhandla fram olika typer av avtal, det kan exempelvis handla om: - Leverans- och distributionsavtal, - Sekretessavtal, - Aktieöverlåtelseavtal - Aktieägaravtal, - Joint … Specialkompetens: Arbetsrätt, kommersiell hyresjuridik, kommersiell avtalsrätt, diskrimineringsrätt och fastighetsrätt. Geografiskt område: Sverige. Hugo Fridén 070-220 52 98 hugo.friden@jur.uu.se www.jur.uu.se. Universitetslektor i processrätt, Uppsala Universitet.
Atlas cern

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Varumärkes, design- och domännamnsansökningar. Kommersiell avtalsrätt. Advokatbyrån granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal såsom t.ex. agent- och distributionsavtal, leverans- och inköpsavtal, konsultavtal samt samarbetsavtal. Förhandlingar och avtalsslut mellan kommersiella parter Nilsson, Pia () Department of Law. Mark; Abstract Denna uppsats behandlar vissa typer av avtal som ingås mellan två kommersiella parter och särskilt uppmärksammas avtal som föregåtts av någon form av förhandling.

Kursnr: 5175. Anmälan.
Neurologen sahlgrenska sjukhuset


cancel Sök efter buddies, arbetsgivare, kurser eller varför inte ett

kurs i Förhandling. Jämför 8 kurser i Förhandling Utarbeta och förhandla kommersiella kontrakt: En guide till avtalsrätt för icke-advokater Kurs - College of  Vi på Primus Juridik agerar ofta ombud för såväl företag som privatpersoner vid avtalsrättsliga tvister. Efter en fullmakt kan vi se till att sköta förhandlingen i ditt  Det är inom den kommersiella juridiken och särskilt inom affärsavtal och förhandlingar som Navia Law har sin största styrka. I Navia Law finns bred erfarenhet från  Exempel på ärenden är strukturering av affärer samt upprättande och förhandling av stora och komplexa avtal. Vi är klientens strategiska rådgivare i de olika  KASTBERGADVOKAT har omfattande erfarenhet av att förhandla och upprätta Jennie föreläser regelbundet om immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt på  Hon är specialiserad på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt och har stor erfarenhet Hon arbetar också med avtalsfrågor, rådgivning och förhandling på  bolagsrätt, entreprenadjuridik, företagsöverlåtelser och kommersiell avtalsrätt.


Sno smycken ostersund

Thomas Bruno - Upphandlare - Skurups Kommun LinkedIn

Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör: – förvärv eller försäljning av fastigheter, – frågor om fel i fastighet, – hyresavtal och hyresgäster, – ärenden enligt plan- och bygglagen, – fastighetstvister, – markexploatering och servitut, – förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt Klas har lång erfarenhet av att bistå både offentliga aktörer och privata företag ifråga om kommersiella avtal innefattande produkt- och tjänsteavtal, inköpsavtal och andra centrala avtal. Han har en god förståelse för verksamheters behov och med sin breda erfarenhet av förhandlingar av kommersiella avtal arbetar han ofta med att ta fram mallavtal och utbilda klienters sälj- och Han arbetar med allmän affärsjuridik och är specialiserad inom IT-rätt och dataskydd. Han har ett stort datatekniskt intresse och bistår klienter inom IT-branschen med rådgivning, avtalsskrivning och förhandlingar. Han arbetar också löpande med bolagsrätt, entreprenadrätt och kommersiell avtalsrätt. Kommersiell avtalsrätt.